Fyns Tømrer og Snedkerservice, Klokkestøbervej 31, 5230 Odense M

Tlf. 66 15 08 52 Fax. 66 15 08 92 Mail.ftss@ftss.dk Cvr. nr. 17 74 42 40

 

Vi bygger på tillid og forståelse:

 

 

 

Nyt

 

• Energioptimering »

Der arbejdes pt. med termografi registereing og i den forbindelse med energioptimering.
Se mere under termografi!

 

•Nu skal parcelhuset have en omgang»

Artikkel om besparelser inden for energirenovering af parcelhuse.

Klik på linket for at læse mere.

 

•Beregn din besparelse»

Klik på linket og gå direkte igang med at beregne hvor meget du kan spare ved at få os til at energirenovere dit hus.

 

 

 

Fyns tømrer og snedker service vil være din førende energirenoveringspartner.

 

FTSS arbejder konstant med at dygtiggøre os inden for alle byggeriets områder.

Vi har i den forbindelse etableret et godt forhold til rådgivere og producenter af energirigtige løsninger og tilbyder derfor et uforpligtende tilbud på energioptimering af netop deres hus.

 

Problemstillingerne kan være mangfoldige, og vi har løsningen!

 

 Er dit varmeregnskab løbet løbsk og er du interesseret i at spare penge, og samtidigt forbedre indeklimaet i dit hus, undgå trækgener og fugtige bagmure

 

Vi anbefaler at udføre en eller flere af de nedenstående punkter og derved opnå en besparelse på din varmeregning år efter år.

 

Vi foreslår dog også at starte projektet med termografering af deres hus for derved at kortlægge de ydre remmer og behov. Se mere under fanen termografi.

 

·  Facadeisolering med puds

·  Hulmursisolering

·  Kedler og røgrør

·  Krybekælder - efterisolering

·  Kældervæg - efterisolering indefra

·  Loft - efterisolering nedefra

·  Loft - efterisolering ovenfra

·  Om isolering med Flexi A-Batts

·  Rørisolering

·  Skråvæg - efterisolering

·  Skunkvæg - efterisolering

·  Trinlydsdæmpning

·  Udvendig tagisolering

·  Ydervæg - efterisolering indefra

·  Ydervæg - efterisolering udefra

 

Et eksempel kunne være et hus fra 1950erne til 1970 erne, hvor man ofte undlod at isolere hulmuren, kun udlagde 50-100 mm isolering på loftet og samme i gulve, endvidere vil vinduerne i huse fra de årstal kun have en ringe isolerende effekt.

 

Tag:
Vi vil i den forbindelse anbefale at der på loftet blev udlagt 260 mm isolering oven på den eksisterende, hvis u- værdi ikke lever op til den nuværende isoleringsværdi i ny isolering.
I forbindelse med isolering af loftet vil varmen, som stiger, i et vist
               omfang forblive i det rum hvor den produceres. Hvilket medfører mindre forbrug af varme.
Anbefalet u- værdi for konstruktionen er 0,15 W/m²K, svarende til en isoleringstykkelse på ca. 260 mm.

 

Ydervæg:
Vi vil anbefale at der indblæses granulat i hulmuren for at hindre varmen i at passere gennem ydervæggen.
Er der intet hulrum, kan problematikken også løses på en fornuftig måde, som dog medfører indblanden af andre faggrupper end blot os. Her vil man med fordel kunne opsætte en forsatsvæg evt. af stålskellet friholdt fra ydervæggen (hindre kuldebroer) og udfyldt med isolering, hertil kommer anden faggruppe som er elektrikeren på banen, da den eksisterende installation i bagvæggen skal føres ud i den nye bagvæg. Endvidere skal den eksisterende maling på bagvæggen perforeres så der ikke opstår en dampspærre effekt her. Til sidst skal der monteres dampspærre og gipsplader og disse skal malerbehandles på behørig vis.
Anbefalet u- værdi for konstruktionen er 0,20 W/m²K, svarende til en isoleringstykkelse på ca. 200 mm

 

Gulv:
Muligheden for at indblæse granulat under gulvet, er en mulighed, men frarådes af de udførende, da muligheden for kondensering opstår.
Vores anbefaling er enten, at isolerer gulvet nedenfra, hvis der er krybekælder, og er der ikke det er man nødsaget til at demonterer eksisterende gulvbelægning og lave en ny gulvopbygning. Dette kan udføres vhja. ny gulvopbygning vhja. opklodsning for nye strøer, udlægning af nye strøer og isolering med ca. 260 mm isolering, efterfølgende udlægges dampspærren oven på gulvbjælkerne. Afslutningsvist udlægges nyt gulv samt fodpaneler mv.
Anbefalet u- værdi for konstruktionen er 0,12 W/m²K uden gulvvarme svarende il en isoleringstykkelse på ca. 260 mm.

 

Vinduer- og døre:
Er vinduer og døre af en alder hvor ruderne ikke har en fornuftig isolerende effekt, fugerne er evt. ikke isolerede, og karmtræet er begyndt at rådne, så er det en god ide at de bliver udskiftet.
Nye vinduer kan leveres med meget lave u- værdier, hvilket betyder at varmetabet gennem disse minimeres betydeligt.
En udskiftning af vinduerne er altid at anbefale, men fejler de eksisterende vinduer ingen ting, så kan en renovering af disse ofte være næsten lige så effektiv som en udskiftning.
Eks. udskiftning af eksisterende termoruder, glasbånd, og evt. nye isolerede fuger omk. karmen kan nedbringe varmetabet betydeligt, samtidigt med at vinduerne bliver tætte, hvorfor trækgener kan udgås.


Med udgangspunkt i et hus på ca. 110 m² fra 1950 som i dag ligger i en energiklasse F, gamle vinduer, 100 mm isolering på loftet og en uisoleret 

 hulmur samt 100 mm i gulv.


Her vil en energirenovering se ud som nedenunder.

 • Efterisolering af loft med 260 mm isolering.
  Anlægsudgift ca. 384 kr. pr. m² 
 • Hulmursisolering med op til 70 mm isolering.
  Anlægsudgift ca. 150 kr. pr. m² ydervæg. 
 • Efterisolering af gulv med nyt gulv, isolering m. 260 mm isolering
  samt udlægning af nyt gulv.
  Anlægsudgift ca. 600 kr. pr. m² gulv.
 • Nye vinduer./ udskiftning til 2 lags termoruder.
  Anlægsudgiften kan variere voldsomt afh. vinduestype mv. dog monterer FTSS vinduer for ca. 1350 kr. pr element uanset str.

  NB: Alle priser er ekskl. moms.

  hvis huset gennemgik ovenstående energirenovering ville varmeregnskabet se ude som nedenunder:

  Før renovering Energiklasse F: 22.000,00 kr. i varmeudgift pr. år. (CO
  2
  udledning 4.600 kg/ år)

  Efter renovering som ovenstående Energiklasse C - D: 9.800,00 kr. i varmeudgift pr. år. (CO
  2
  udledning 2.000 kg/ år)

  Samlet besparelse vil ca. være på 12.200,00 kr om året. og en samlet CO
  2
  besparelse på ca. 2.600 kg/ år.

 

Set fra et totaløkonomisk og miljømæssigt aspekt, er der ingen tvivl om, hvorvidt det kan betale sig at spare..

Men anlægsudgiften kan i visse tilfælde overstige ønsket om at spare.
Ring til os for en uforpligtende snak om mulige løsningsforslag, eller send en mail, vil laver gerne et tilbud så økonomien bedst muligt bliver belyst.

 

Kontakt os

 

Eller læs mere på Rockwools hjemmeside.

 

 

 

 

 

6 gode grunde til at efterisolere:

 

” Din bolig står for 40% af dit samlede energiforbrug. Ved at efterisolere kan du med ét slag nedsætte dit forbrug drastisk.

 

” Ved at efterisolere kan du nemt spare flere tusinde kroner skattefrit pr. år på din energiregning.

 

” Ved at efterisolere får du en langsigtet energibesparelse - det er ikke som en ny fryser, der igen skal udskiftes om 5 år.

 

” En bedre energimærkning af boligen vil gøre din bolig mere attraktiv, hvis du på et tidspunkt vil sælge.

 

”Du gør noget aktivt for klimaet og miljøet. Når du efterisolerer, nedsætter du energiforbruget og dermed også CO2 udledningen fra din bolig.

 

” Efterisolering af boligen vil give et bedre indeklima.

 

kilde: Rockwool.

 

Beregn selv din besparelse.

 

 

Klik på logoet.

 

Se eksempel på efterisoelering af 150 m² hus her..

 

Se eksempel på efterisolering af murermester villa her...

 

 

 

 

 

 

 

Udarbejdet af Bredbjerg.