Fyns Tømrer og Snedkerservice, Klokkestøbervej 31, 5230 Odense M

Tlf. 66 15 08 52 Fax. 66 15 08 92 Mail.ftss@ftss.dk Cvr. nr. 17 74 42 40 

 

Vi bygger på tillid og forståelse:

 

 

 

Nyt

• Energioptimering »

Der arbejdes pt. med termografi registereing og i den forbindelse med energioptimering.
Se mere under termografi!

 

• Projektering »

Vi projekterer pt. på flere spændende opgaver. Se hvad vi kan under projektering.  

 

•Udlejning »

Vi har pt. afsluttet licitation på intern byggesag af nyt domicilbyggeri på Dalumvej 5, 5260 Odense S. Se udlejningsprospektet under udlejning.

 

 

Bygningsoplysninger, termografi og reglementer.

 

Ois borger. Web sted med oplysninger over hvem der ejer hvilke bygninger.

 

Grundkortfyn. Matrikkeloplysninger omk. din grund, mulighed for luftfoto og areal opmåling.

 

BR08, gældende bygningsreglement. Her finder du oplysninger omk. hvorledes din bolig, eller erhvervsejendom skal udformes jf. lovgivningen.

 

Mitindeklima, en nyttig hjemmeside til undersøgelse af dit indeklima.

 

Bolius, videnscenter for boligejere, nyttig til andres erfaringer med forskellige produkter gode artikler og god rådgivning. Linket er til termografi.

 

Bygningsbevaring, en hjemmeside udarbejdet af raadvad instituttet, som er et videnscenter for bla. håndtering af gamle bygninger mv. Her findes mange gode restaurerings løsninger og forslag.

 

Murerprodukter:

 

Muro, Murerfagets oplysningsråd, nyttige oplysninger omk. murede bygninger.

 

Weber. her kan man se løsninger og brug af leca til eks. fundamenter og kapilarbrydende lag, weber producerer endvidere også div. pudsprodukter mv.

 

Lip. Her får du et overblik over hvilke pudsprodukter man bruger hvor, samtidigt med hvordan man bruger vådrumsbehandling korrekt.

 

Undertage:

 

DUKO, Dansk undertags kontrol ordning, en sammenslutning af undertagsproducenter som sammen har standardiseret og klassificeret undertages brug og holdbarhed.

 

Træ:

 

TOP, træbranchens oplysningsråd, nyttigt sted med oplysninger omk. træ og brugen af dette.

 

Ringstedspær, her kan du få en oversigt over hvilke sppærtyper der kan produceres.

 

Moelven, her får man overblik over hvilken typer limtræ der kan købes i standarder, samt hvilke typer strøer mv. der forefindes i formbestandigt træ.

 

Gips mm:

 

KnaufDanogips, alle oplysninger omk. brug af gips og gipsbaserede produkter.

 

Isolering:

 

Rockwool, efterisolering, brug af isolering og blot nyttige oplysninger omk. bygningers varmebehov, varmetab mv.

 

Vinduer og døre:

 

KpK- vinduer. En af de vinduesproducenter vi har størst tillid til, og som vi har arbejdet sammen med gennem mange år. Her kan du se hvilke typer og profiler de leverer.

 

Combivinduet. Vinduer i aluminium, samarbejder med KPK og er ligeledes en virksomhed vi har arbejdet sammen med længe.

 

Velfac. Træ/ alu vinduer i høj kvalitet, her kan du se typer og inspirations billeder.

 

Eternit:

 

Cembrit. Det tidligere dansketernit, her kan man se løsninger i eternit, og hvilke steder man kan bruge eternit, tag, facader, sokler mv.

 

Tage:

 

Gode tage, en hjemmeside udarbejdet af byggeskadefonden, udarbejdet på baggrund af skader registreret gennem en årerække, her vises hvilken type af tagkosntruktioner/ opbygninger der anbefales ved renovering og nybygning. De anbefalede typer er klart de bedste løsninger, men erfaringsmæssigt også de dyreste i anlægspris. Totaløkonomisk er de at anbefale.

 

Icopal, foruden at være danmarks førende leverandør af tagpap produkter, har icopal mange typer af produkter som kan ses på hjemmesiden, bla. aluzink profiler mv.

 

Søgemaskiner:

 

Google.

 

Krak.

 

De gule sider.

 

 

 

 

Nyttige links og information

Du kan her på siden se et udsnit af forskellige nyttige links vi har udvalgt. Linksne kan give dig de nyttige råd og den vejledning du skal bruge i de forskellige faser af dit byggeri. Fyns Tømrer og SnedkerService  hjælper også gerne med råd og vejledning. Kontakt os og hør mere.

 

 

 

 

Vejledninger i PDF:


 

Tegl 36, oplægning af tegltage.

 

Aluzink profiler, facader mv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udarbejdet af Bredbjerg.